Browse Source

Upload files to 'Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)'

master
Manish 1 year ago
parent
commit
a818bfc540
 1. BIN
    Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/Ex6.pdf
 2. 2
    Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/Ex6.txt
 3. BIN
    Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/Ex6_Prof_Solution.pdf
 4. 74
    Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/ex6.c
 5. 2
    Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/makefile

BIN
Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/Ex6.pdf

Binary file not shown.

2
Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/Ex6.txt

@ -0,0 +1,2 @@ @@ -0,0 +1,2 @@
ATTGGTAAATACGGCTGTACGGTGCCGACTAAGCGGAATAGCCTACCACGTTACGGTATCTTCTTGCAAGTGTATTCTCGCACCTTAATTGTATCGGGAAGTAGGTTATGATGATAGAGACCCCCCCGGCACAAAACTTTCGGTAAGTGGAGCGCCCGACTGGCCGCCGGGATCAGAACGAACGATGCCCAGGGGCCGGCGGGCGATGAGCGACTTCGACGACCCAGGCTACGAATTCCCTGCCGACCCATTCTTGATGAAAAGCCCTGCTTCGGGACTGTCTGAAAATCTGTTTTTAGGGCACTTTGTCTCTTTCAAGGCAGTCCCTGGCGTGCTATCCGCATGGACATATCGCCATGACGACGATTGACCAGAGCAGCCTCAAAGTGGCAAATTCCTAACAGGCACCTACTTAGATGCGACGAGTAAAGCGCCGGGAAAGGTAACATGAACGGTTGAAAAATACAACGAGATACCGGGAGGGAAACTAGCAGATGCTCGGACATAGCACTCTGGGTCGCCGGAGGTGCCAAGTTAAAGCGCAACCAAGACTGGATCTGCCATCTCCTAAAGGGGAGCTGCTACCTACACATACTGTTCTCGTTGGATCGACCTTGCGTATATCCTGGGATCCACTACTTTGAATCACAGGAGCTACCCCTCGTATGGCTGATTGGCGGCCACCGTTTCCCGACAGACTGTCTGCTACGTTAGGTTACTAAATGACCGACAGCTAGACCGGGAGGTCAATTTTGGATTTCTATAGTCATCAACCACTGCGGTTGGCATCCCATAACCCGGCGCACTATGCTGCACACGAGGACTGTCAATAGCTTCGGCCACGCAGGCTAACGGCTCGAGGCATGGGTAAGGTTGCTCGAGCCGGCGCCACACCAGCTCTTACTCCATATCAGCCGGCGCGACCACAGGGAGGGCCAAAAGCGTGCGAAACATGCATCTACTCTCTCTACTCGCCGTCAAGCCAATTGTAGGACGGCAAATCGACATCTATGATCTTTGATCG
AGCTA

BIN
Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/Ex6_Prof_Solution.pdf

Binary file not shown.

74
Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/ex6.c

@ -0,0 +1,74 @@ @@ -0,0 +1,74 @@
/* License: AGPLv3 or later. https://www.gnu.org/licenses/licenses.html
*
* Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)
* Name: Manish
* Student Login: *****
*
* Compile as:
* $ gcc -std=c11 -Wall -o ex6 ex6.c
*
* NOTE: There is error that using some small no. like 500 give incorrect (incomplete) results. Still not figured out why.
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char t[5001];
char s[11];
int t_len = 0;
int s_len = 0;
unsigned long prime = 5;
unsigned long mod = 18446744073709551557UL; // prime < 2^64
unsigned long precomputed_prime_exponent = 1;
int main(void)
{
printf("Enter file name: ");
char filename[257];
// Assuming filename/file path won't be longer than 256 characters
scanf("%256s", filename);
FILE* file = fopen(filename, "r");
if (!file)
{
perror(filename);
exit(EXIT_FAILURE);
}
fscanf(file, "%5000s %10s", t, s);
t_len = strlen(t);
s_len = strlen(s);
unsigned long t_hash = t[0]%5;
unsigned long s_hash = s[0]%5;
for (int i=1; i < s_len; i++)
{
precomputed_prime_exponent = (precomputed_prime_exponent*prime)%mod;
t_hash = (((prime*t_hash)%mod) + (t[i]%5))%mod;
s_hash = (((prime*s_hash)%mod)+ (s[i]%5))%mod;
}
for (int i=0; i < t_len-s_len; i++)
{
if (t_hash == s_hash)
{
if (strncmp(&t[i], s, s_len) == 0)
printf("%d ", i);
}
// %5 for characters and %mod every + & * part of equation
t_hash = (
(((prime*
(t_hash -
((precomputed_prime_exponent*(t[i]%5))%mod)
))%mod) +
(t[i+s_len]%5))
%mod);
}
printf("\n");
fclose(file);
return 0;
}

2
Exercise 6 - Karp-Rabin String Search (Week 7)/makefile

@ -0,0 +1,2 @@ @@ -0,0 +1,2 @@
ex6: ex6.c
gcc -std=c11 -Wall -o ex6 ex6.c
Loading…
Cancel
Save